Ekokuu.fi verk­ko­kau­pan omis­taa Loi­mu Cosmetics

Y‑tunnus 3186679–8

Yri­tys kuu­luu arvon­li­sä­ve­ro­re­kis­te­riin sekä ennakkoperintärekisteriin.

Tie­dus­te­lut ja kysy­myk­set osoit­tee­seen info@ekokuu.fi

Yri­tyk­sel­lä ei ole käyn­tio­soi­tet­ta, toi­mim­me tois­tai­sek­si ainoas­taan verkkokauppana.

  Ekokuu.fi on Suo­men eko­y­rit­tä­jät ry:n jäsen. Lisäk­si Ekokuu.fi on muka­na Pla­net Com­pa­ny kes­tä­vän kehi­tyk­sen yritysteko-ohjelmassa.