Ekokuu.fi tekee yhteis­työ­tä mui­den yri­tys­ten ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vai­kut­ta­vien hen­ki­löi­den kanssa.

Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut yhteis­työs­tä luon­non­kos­me­tii­kan ja / tai kodin eko­tuot­tei­den paris­sa, lai­tat­han säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen info@ekokuu.fi niin jutel­laan lisää kumppanuusmahdollisuuksista!