Pyyk­kie­tik­ka ei ole suot­ta nyky­ajan super­tuo­te. Kun sitä ker­ran käyt­tää, tun­tuu ettei ilman enää sel­viäi­si. Eko­lo­gi­suu­den lisäk­si mui­ta hyviä puo­lia on sen moni­käyt­töi­syys. Pyyk­kie­tik­kaa voi käyt­tää huuh­te­luai­neen tilal­la, tunk­kais­ten vaat­tei­den rai­kas­ta­mi­seen, sili­tys­suih­kee­na ja toi­mii­pa se hyvin myös kodin yleis­puh­dis­tusai­nee­na. Oikeas­taan sitä voi tes­ta­ta mihin vain, käyt­ti­pä ystä­vä­ni sitä pois­ta­maan koi­ran­pen­nun pis­san­ha­jun matos­ta.

Vaa­te­huol­los­sa pyyk­kie­tik­ka on kor­vaa­ma­ton. Se kir­kas­taa vaat­tei­den väre­jä, pois­taa tah­ro­ja, vähen­tää nuk­kaan­tu­mis­ta ja säh­köi­syyt­tä sekä pois­taa myös vai­keam­mat hajut kuten savun. Myös­kään pyyk­kiai­ne­jää­mis­tä vaat­teis­sa ei tar­vit­se huo­leh­tia, sil­lä pyyk­kie­tik­ka on var­ma kei­no nii­den pois­ta­mi­seen. Vaat­teet ovat pesun jäl­keen iha­na peh­mei­tä ja raik­kaan tuok­sui­sia. Oman miel­ty­myk­sen mukaan pyyk­kie­ti­kas­ta voi vali­ta joko tuok­sut­to­man tai etee­ris­tä öljyä sisäl­tä­vän ver­sion. Vaat­tei­den lisäk­si pyyk­kie­tik­ka tekee hyvää myös pesu­ko­neel­le­si. Se rai­kas­taa pesu­ko­net­ta jokai­sel­la pesu­ker­ral­la, sekä pois­taa kalk­ki- ja pesuai­ne­jää­miä niin konees­ta, kuin put­kis­tois­ta­kin

Täs­sä muu­ta­mia hyväk­si havait­se­miam­me vink­ke­jä pyyk­kie­ti­kan käyt­töön:

 1. Tunk­kais­ten teks­tii­lien rai­kas­ta­mi­nen (esim. soh­va, mat­to)
  • Lai­men­na suih­ke­pul­loon noin 1/10–5/10 pyyk­kie­tik­kaa sekä lop­puo­sa vet­tä. Suih­kut­te­le tunk­kai­sel­le teks­tii­lil­le ja anna haih­tua. Var­mis­ta, että käyt­tä­mä­si pyyk­kie­tik­ka ei sisäl­lä kei­no­te­koi­sia hajus­tei­ta, sil­lä ne saat­ta­vat aiheut­taa ärsy­tys­tä hen­gi­tet­ty­nä.
  • Usein myös vaat­teil­le riit­täi­si pelk­kä rai­kas­ta­mi­nen pesun sijaan. Joten samal­la pyyk­kie­tik­ka­seok­sel­la suih­kau­tat myös vaat­teet raik­kaik­si.
 2. Tree­ni­vaat­tei­den rai­kas­ta­mi­nen liot­ta­mal­la
  • Lisää 0,5–1 dl pyyk­kie­tik­kaa ja 5–10litraa vet­tä. Anna vaat­tei­den lio­ta n. 30 minuut­tia ja pese sen jäl­keen nor­maa­lis­ti pyyk­ki­ko­nees­sa. Kovim­man­kin hikit­ree­nin muis­to kato­aa vaat­teis­ta mut­ta ei var­mas­ti mie­les­tä.
 3. Huuh­te­luai­neen kor­vaa­mi­nen
  • Annos­te­le 1–3 rkl pyyk­kie­tik­kaa pyy­kin­pe­su­ko­neen huu­te­luai­ne­lo­ke­roon. Vaat­teis­ta tulee iha­nan raik­kai­ta, peh­mei­tä ja värit kir­kas­tu­vat.
 4. Sii­vouk­ses­sa
  • Lai­men­na pyyk­kie­tik­kaa suih­ke­pul­loon. Lai­men­nus­suh­de noin 2/10. Sopii erin­omai­ses­ti esim. pei­lien, laat­to­jen ja lasi­pin­to­jen puh­dis­ta­mi­seen.
 5. Silit­tä­mi­ses­sä
  • Lai­men­na suih­ke­pul­loon seos, jos­sa pyyk­kie­tik­kaa noin 1/10 — 5/10. Suih­ku­ta sili­tet­tä­väl­le teks­tii­lil­le.

Ehdot­to­mas­ti siis kokei­le­mi­sen arvoi­nen. Ja ennak­ko­luu­lot eti­kan pahas­ta hajus­ta var­mas­ti haih­tu­vat kun kodis­sa lei­jai­lee iha­na rai­kas tuok­su.

Vali­koi­mas­tam­me löy­tyy mm. Saa­ren Tai­ka pyyk­kie­tik­kaa, joka on vegaa­ni­nen, eläin­ko­kee­ton ja täy­sin bio­ha­joa­va. Nyt ei enää tar­vit­se olla huo­lis­saan sii­vous- ja pesuai­nei­den kemi­kaa­li­jää­mis­tä tai nii­den jou­tu­mi­ses­ta vesis­töi­hin!

Iha­na tuo­te joka tekee koko kodis­ta raik­kaan. <3

Kaik­ki kodin eko­lo­gi­set pesu- ja puh­dis­tusai­neet löy­dät tääl­tä.