Vap­pu on vuo­den ros­kai­sin juh­la. Lue vin­kit, miten voit viet­tää eko­lo­gi­sem­man vapun.

Mitä aurin­koi­sem­pi vap­pu, sitä enem­män ros­kaa puis­tois­sa. Pan­til­li­sil­le pul­loil­le löy­tyy kerää­jän­sä, mut­ta muut ros­kat jää­vät usein loju­maan luon­toon.

Toi­mi­taan­han tänä vap­pu­na vas­tuul­li­sem­min?

Eko­vin­kit vap­pu­juh­li­jal­le

1. Väl­tä ker­ta­käyt­tö­as­tioi­ta. Tai suo­si bio­ha­joa­via vaih­toeh­to­ja.

2. Kerää omat ja mui­den­kin ros­kat luon­nos­ta.

3. Osta vähem­män vap­puk­rää­sää.

4. Pak­kaa pik­nik-eväät kes­to­kas­siin

5. Kor­vaa ser­pen­tii­ni värik­käil­lä vaat­teil­la.

6. Pidä ilma­pal­lois­ta kiin­ni. Lap­sen itkua­kin surul­li­sem­paa on tyh­jät pal­lot, jot­ka koi­tu­vat eläin­ten koh­ta­lok­si.

Juh­li­mi­sen ei tar­vit­se tar­koit­taa ros­ka­mer­ta.

Hyvää ros­ka­ton­ta vap­pua kai­kil­le!

Pide­tään luon­to siis­ti­nä vap­pu­na­kin.