Valon­sä­tei­tä arjessa

Valon­sä­tei­tä arjessa

maa­nan­tai 31.8.2020|

Elä­män­muu­tos Heip­pa, olen Han­na Här­kö­nen, syn­ty­jä­ni sta­di­lai­nen, mut­ta kak­si vuot­ta sit­ten muu­tin Ete­lä-Poh­jan­maal­le Jalas­jär­vel­le. Olen […]

Koh­ti parem­paa itsetuntemusta

kes­ki­viik­ko 18.4.2018|

Emme toi­mi elä­mäs­sä todel­li­suu­den poh­jal­ta, vaan sen kar­tan poh­jal­ta jon­ka teem­me todel­li­suu­des­ta. Ais­tim­me vii­del­lä ais­til­lam­me: näkö‑, kuulo‑, […]

Päi­vä kerrallaan

tiis­tai 19.12.2017|

  Meis­tä jokai­nen on tär­keä Meis­tä jokai­nen on tär­keä ja haluai­sin sen jokai­sen ymmär­ryk­seen juurruttaa. […]

PAR­HAAT LAHJAIDEAT

sun­nun­tai 19.11.2017|

Mikä sen parem­pi lah­ja, kuin lah­ja­kort­ti? Vii­me pos­tauk­ses­sa ker­roin omat TOP10 JOU­LU­LAH­JA IDE­AA ja näis­tä vinkeistä […]

Hei, me lajitellaan!

tors­tai 28.9.2017|

Pide­tään huol­ta kau­niis­ta luon­nos­tam­me! <3 Vas­tuu teois­ta Vas­tuun otta­mi­nen omis­ta teois­ta on meille […]