Tie­dät­kö sen tun­teen, kun tekee vaan todel­la pal­jon mie­li jotain make­aa? Itsel­leen ei kan­na­ta olla lii­an anka­ra vaan sal­lia herk­ku­het­ket ja aina voi vali­ta astet­ta ter­veel­li­sem­män vaih­toeh­don her­kuis­ta­kin. Olem­me kerän­neet herk­ku­re­sep­te­jä ja täs­sä niis­tä yksi, täy­del­li­nen vaih­toeh­to suklaa­brow­niel­le. Nämä taa­te­leis­ta ja raa­ka­kaa­kaos­ta val­mis­te­tut her­kut vie­vät kie­len men­nes­sään.

[row] [col span=“5” span__sm=“12”] [ux_​image id=“36838” image_size=“medium”] [ux_​image id=“36839”] [/​col] [col span=“7” span__sm=“12”]

Näin val­mis­tat syn­ti­sen hyvät ter­veel­li­sem­mät brow­niet

16 kpl peh­mei­tä taa­te­lei­ta (löy­tyy kaup­po­jen hevi-osas­tol­ta)

2,5 dl kau­ra- tai man­te­li­jau­ho­ja (löy­tyy myös glu­tee­nit­to­mia)

0,75 dl raa­ka-kaa­kao­jau­het­ta (esim. Foo­din)

3–4rkl koo­ko­söl­jyä tai ‑ras­vaa (Foo­din)

2–4 rkl vet­tä (lisää vähän ker­ral­laan, tavoit­tee­na tah­mea mas­sa)

Pie­ni ripaus hyvä­laa­tuis­ta suo­laa esim. Hima­la­jan kris­tal­li­suo­la

Halu­tes­sa voit murs­ka­ta sekaan Cas­hew-päh­ki­nöi­tä

Pääl­le lakris­ti­jau­het­ta tai koo­kos­hiu­ta­lei­ta

[/​col] [/​row]

Pois­ta taa­te­leis­ta kivi. Lisää taa­te­lit, koo­kos­ras­va, päh­ki­nät ja puo­let vedes­tä teho­se­koit­ti­meen tai soseu­ta sau­va­se­koit­ti­mel­la. Sekoi­ta kun­nes mas­sa on mel­ko tasais­ta. Ei hait­taa vaik­ka jää hie­man pala­sia. Lisää kaa­kao­jau­he sekä kau­ra­jau­ho ja sekoi­ta lusi­kal­la sekai­sin. Lisää tar­peen mukaan vet­tä. Pyö­rit­te­le mas­sas­ta pie­niä pal­lo­ja ja kuor­ru­ta lakris­ti­jau­heel­la tai koo­kos­hiu­ta­leil­la. Lai­ta noin tun­nik­si jää­kaap­piin hyy­ty­mään suo­ja­na mehi­läis­va­ha­kää­re ja sit­ten vaan naut­ti­maan.

Kokei­le eri­lai­sia vari­aa­tioi­ta vaih­te­le­mal­la päh­ki­nöi­tä tai tes­taa­mal­la eri­lai­sia kuor­ru­tuk­sia. Ja näil­lä kyl­lä läh­tee makean­näl­kä nopeas­ti.