Artik­ke­li on teh­ty kau­pal­li­ses­sa yhteis­tös­sä Bio­Aro­man kanssa.

Tie­sit­kö, että iho on keho­si suu­rin elin. Se mitä lai­tat ihol­le­si, imey­tyy eli­mis­töö­si hyvin tehokkaasti.

Ihon­hoi­to­tuot­teet kan­nat­taa siis vali­ta tark­kaan. Hyvä ohje­nuo­ra on seu­raa­va ‑älä lai­ta ihol­le­si mitään, mitä et voi­si myös syö­dä. Tie­sit­kö, että ihon­hoi­to­tuot­tei­ta voi teh­dä hel­pos­ti myös keit­tiö­kaa­pin aineksista.

Iha­nan kas­vo­naa­mion saat aikai­sek­si kol­mes­ta raaka-aineesta.

Tar­vit­set:

Huna­jaa
Turk­ki­lais­ta jugurttia
Oliiviöljyä

Yhteen käyt­tö­ker­taan riit­tää jos otat yhden tee­lusi­kal­li­sen kaik­kia ainek­sia ja sekoi­tat ne keskenään.

Levi­tä puh­dis­te­tuil­le kas­voil­le ja kau­lal­le. Anna vai­kut­taa 20 minuut­tia ja huuh­do pois haa­leal­la vedellä.

Jos aika ei rii­tä ihon­hoi­to­tuot­tei­den väsää­mi­seen itse, niin kan­nat­taa ver­tail­la tuot­tei­ta tark­kaan ja mie­lui­ten vali­ta laa­du­kas­ta luon­non­kos­me­tiik­kaa. Saf­ka­tut­ka pää­si tes­taa­maan Bio­Aro­man tuot­tei­ta ja tykäs­tyim­me kovas­ti. Nämä tuot­teet todel­la tun­tu­vat ja tuok­su­vat syötäviltä.

Yksi suo­si­keik­si nous­sut oli Jas­mii­nin tuok­sui­nen var­ta­lo­voi­de joka kos­teut­taa ihoa tehok­kaas­ti. Iha­nas­ti tuok­su­va voi­de myös tun­tuu todel­la miel­lyt­tä­väl­tä iholla.

Bio­Aro­ma on 100% luon­non­kos­me­tiik­kaa, käsin­teh­ty­jä, yrt­ti­poh­jai­sia, laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta ilman säi­lön­tä­ai­nei­ta Kreetalta.

Saim­me alen­nus­koo­din jol­la luki­jam­me saa­vat tuot­tei­ta hie­man hal­vem­mal­la. Koo­dil­la: saf­ka­tut­ka saat ‑10% alen­nus­ta Loo­tus­kau­pan tuot­teis­ta syys­kuun 2015 lop­puun asti.

http://www.lootuskauppa.fi/Kosmetiikka/Bioaroma-kosmetiikka

Kuva: Bio­aro­ma, Tii­na Hälvä