Luo­mut­si

Ekom­pi jou­lu x5

sun­nun­tai 1.12.2019|

Teim­me muu­ta­ma vuo­si sit­ten pää­tök­sen, jota olem­me usein ylis­tä­neet: emme enää osta toi­sil­lem­me tur­haa tavaraa […]

Tes­tis­sä: Iki­met­sän jooga

kes­ki­viik­ko 2.5.2018|

Hip­pi­hör­höi­lyä vai kovan luo­kan ren­tou­tu­mis­ta? Iki­met­sän joo­ga yhdis­tää tuhan­sia vuo­sia van­haa joo­ga­pe­rin­net­tä luon­non ikiai­kai­siin vai­ku­tuk­siin.  Kevään […]

LEGO lan­see­raa eko­lo­gi­sem­mat palikat

tors­tai 15.3.2018|

Muo­vis­ten pali­koi­den rin­nal­le lan­see­ra­taan uusi tuo­te­sar­ja, jon­ka kaik­ki pali­kat val­mis­te­taan ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä sokeriruo´osta. Eko­lo­gi­set Lego-pali­kat tulevat […]

Muo­vi­ton maa­lis­kuu — koko perheelle

tiis­tai 6.3.2018|

Muo­vi­ton maa­lis­kuu ‑kam­pan­ja haas­taa tuot­ta­maan mah­dol­li­sim­man vähän muo­vi­jä­tet­tä maa­lis­kuun aika­na. Näin voit vähen­tää muo­vi­jät­teen mää­rää lapsiperheessä! […]