Yleis­pe­suai­ne­tablet­ti hajus­tee­ton — Fil­lig it

9,90 

Varastossa

Nyt voit valmistaa itse kodin pesuaineesi. Lisää suihkupulloon tabletti ja 100-200ml vettä!

Uuden sukupolven Filling it -pesuainetabletit valmistetaan käsityönä huolellisesti valituista raaka-aineista. Emme käytä synteettisiä hajusteita, desinfioivia ainesosia, valkaisuaineita, parabeeneja tai muitakaan voimakkaita kemikaaleja. Tämä pesuaine on myös herkän ihon ystävä.

Poistaa tehokkaasti likaa ja rasvaa kodin pinnoilta. Raikastaa ja poistaa ikäviä hajuja. pH tasapainotettu.

Pakkaus sisältää 10 kpl pesuainetabletteja. (n. 20g) Pakkaus on 100% kierrätettävä.

Laimennusohje: 1 pesuainetabletti 200ml vettä. Pinttyneet tahrat: 1 pesuainetabletti 100ml vettä.

Kymmenestä tabletista saat 1-2 litraa valmista pesuainetta laimennussuhteesta riippuen.

Käyttöohjeet:

  1. Ei sisällä säilöntäaineita. Suosittelemme, että valmistat pesuaineliuosta 100-200 ml kerrallaan ja käytät sen 1-2 viikon kuluessa valmistuksesta.
  2. Säilyttämällä tuotetta viileässä ja valolta suojattuna annat sille lisää säilymisaikaa.
  3. Tabletit suositellaan liuottamaan lämpimään veteen. Kylmää vettä voi käyttää, mutta liukeneminen voi tuolloin kestää kauemmin.
  4. Kun olet pudottanut tabletin pulloon, odota n. 10min ennen kuin suljet korkin. Älä ravista pulloa!
  5. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi puupinnoille (ei myöskään lakatulle). Jos siivottavan pinnan kestävyys mietityttää, kokeile tuotetta ensin huomaamattomalle alueelle.

inci: sodium bicarbonate, citric acid, epsomsuola,  anioniset tensidit 5-15%

Varastossa

Kuvaus

Pois­taa tehok­kaas­ti likaa ja ras­vaa kodin pin­noil­ta. Rai­kas­taa ja pois­taa ikä­viä haju­ja. pH tasapainotettu.

Pak­kaus sisäl­tää 10 kpl pesuai­ne­tablet­te­ja. (n. 20g) Pak­kaus on 100% kierrätettävä.

Lai­men­nus­oh­je: 1 pesuai­ne­tablet­ti 200ml vet­tä. Pint­ty­neet tah­rat: 1 pesuai­ne­tablet­ti 100ml vettä.

Kym­me­nes­tä table­tis­ta saat 1–2 lit­raa val­mis­ta pesuai­net­ta lai­men­nus­suh­tees­ta riippuen.

Käyt­tö­oh­jeet:

  1. Ei sisäl­lä säi­lön­tä­ai­nei­ta. Suo­sit­te­lem­me, että val­mis­tat pesuai­ne­liu­os­ta 100–200 ml ker­ral­laan ja käy­tät sen 1–2 vii­kon kulues­sa valmistuksesta.
  2. Säi­lyt­tä­mäl­lä tuo­tet­ta vii­leäs­sä ja valol­ta suo­jat­tu­na annat sil­le lisää säilymisaikaa.
  3. Table­tit suo­si­tel­laan liu­ot­ta­maan läm­pi­mään veteen. Kyl­mää vet­tä voi käyt­tää, mut­ta liu­ke­ne­mi­nen voi tuol­loin kes­tää kauemmin.
  4. Kun olet pudot­ta­nut table­tin pul­loon, odo­ta n. 10min ennen kuin sul­jet kor­kin. Älä ravis­ta pulloa!
  5. Tätä tuo­tet­ta ei suo­si­tel­la käy­tet­tä­väk­si puu­pin­noil­le (ei myös­kään laka­tul­le). Jos sii­vot­ta­van pin­nan kes­tä­vyys mie­ti­tyt­tää, kokei­le tuo­tet­ta ensin huo­maa­mat­to­mal­le alueelle.

inci: sodium bicar­bo­na­te, cit­ric acid, epsom­suo­la,  anio­ni­set ten­si­dit 5–15%

Tuotemerkki

Ekopure

Ajatus Ekopuresta syntyi vuonna 2019. Ekopuren perustaja oli jo vuosia valmistanut itselleen ja ystävilleen luonnonkosmetiikkaa, kuten voiteita ja kylpytuotteita. Kodin voimakkaimmat myrkyt eli puhdistusaineet vaativat kuitenkin vielä ympäristöystävällisempää vastinetta ja tästä syntyi ajatus Filling it-tuotteista. Pitkän kehitystyön ja testiversioiden jälkeen Ekopure toi myyntiin alkuvuonna 2020 pesuainetabletit filling it-menetelmällä. Ekopure haluaa olla luomassa parempaa maailmaa mm. estämällä ilmastonmuutoksen etenemistä ja muovin kulkeutumista vesistöihin. Ekopuren tuotteissa käytetään mahdollisimman vähän kemikaaleja ja ne ovat 100% biohajoavia. Täyttöpakkaukset vähentävät muovin kulutusta. Tuotanto on 100% Suomessa. Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Yleis­pe­suai­ne­tablet­ti hajus­tee­ton — Fil­lig it”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Go to Top