True Gum Puru­ku­mi Lakrit­si & Euka­lyp­tus 20g

True Gum Puru­ku­mi Lakrit­si & Euka­lyp­tus 20g

2.90

Varasto loppu

True Gum on muoviton, vegaaninen ja biohajoava purukumi, joka on valmistettu pelkästään luonnollisista ainesosista. Lakritsi ja eukalyptus on rauhoittava ja elvyttävä sekoitus, joka auttaa rentoutumaan!

True Gum käyttää vain laadukkaimpia raaka-aineita, ei muovia. True Gumissa käytetään tavallisen muovintäyttämän kumin sijaan chicle-kumia, jota tehdään sapodillapuun maitiaisnesteestä. Luonnollisen chicle-kumin ansioista True Gum on biohajoava ja pysyy pehmeänä pidempään. Kosteutta lisää luomulaatuinen glyseriini, joka kaiken muun tavoin kasviperäistä eikä sisällä GMO-ainesosia.

True Gum on makeutettu vähäkalorisilla luonnollisilla makeutusaineilla, kasvin lehdistä saatavalla stevialla ja suomalaisista koivuista peräisin olevalla ksylitolilla! Suositeltu päivittäinen ksylitoliannos on 5 grammaa. Sen saa syömällä 2 palaa True Gum -purukumia 5 kertaa päivässä. True Gumin ksylitolipitoisuus on 22%.

True Gum ei sisällä mitään keinotekoista, eikä maku tee poikkeusta. Vain oikeita makuja oikeista ainesosista. Tuote on vegaaninen ja biohajoava.

Sisältö: makeutusaineet (ksylitoli, stevioliglykosidit), luonnonkumi, lakritsijauhe, kosteudensäilyttäjä (glyseriini), luonnollinen aromi, ohramallasuute. Sisältää lakritsia.  Kohonneesta verenpaineesta kärsivien  on vältettävä tuotteen liiallista nauttimista.

Varasto loppu

tuotetunnus (SKU) 5700002082510 Osasto:

Kuvaus

True Gum on muo­vi­ton, vegaa­ni­nen ja bio­ha­joa­va puru­ku­mi, joka on val­mis­tet­tu pel­käs­tään luon­nol­li­sis­ta aine­so­sis­ta. Lakrit­si ja euka­lyp­tus on rau­hoit­ta­va ja elvyt­tä­vä sekoi­tus, joka aut­taa rentoutumaan!

True Gum käyt­tää vain laa­duk­kaim­pia raa­ka-ainei­ta, ei muo­via. True Gumis­sa käy­te­tään taval­li­sen muo­vin­täyt­tä­män kumin sijaan chicle-kumia, jota teh­dään sapo­dil­la­puun mai­tiais­nes­tees­tä. Luon­nol­li­sen chicle-kumin ansiois­ta True Gum on bio­ha­joa­va ja pysyy peh­meä­nä pidem­pään. Kos­teut­ta lisää luo­mu­laa­tui­nen gly­se­rii­ni, joka kai­ken muun tavoin kas­vi­pe­räis­tä eikä sisäl­lä GMO-ainesosia.

True Gum on makeu­tet­tu vähä­ka­lo­ri­sil­la luon­nol­li­sil­la makeu­tusai­neil­la, kas­vin leh­dis­tä saa­ta­val­la ste­vial­la ja suo­ma­lai­sis­ta koi­vuis­ta peräi­sin ole­val­la ksy­li­to­lil­la! Suo­si­tel­tu päi­vit­täi­nen ksy­li­to­lian­nos on 5 gram­maa. Sen saa syö­mäl­lä 2 palaa True Gum ‑puru­ku­mia 5 ker­taa päi­väs­sä. True Gumin ksy­li­to­li­pi­toi­suus on 22%.

True Gum ei sisäl­lä mitään kei­no­te­kois­ta, eikä maku tee poik­keus­ta. Vain oikei­ta maku­ja oikeis­ta aine­so­sis­ta. Tuo­te on vegaa­ni­nen ja biohajoava.

Sisäl­tö: makeu­tusai­neet (ksy­li­to­li, ste­vio­ligly­ko­si­dit), luon­non­ku­mi, lakrit­si­jau­he, kos­teu­den­säi­lyt­tä­jä (gly­se­rii­ni), luon­nol­li­nen aro­mi, ohra­mal­la­suu­te. Sisäl­tää lakrit­sia.  Kohon­nees­ta veren­pai­nees­ta kär­si­vien  on väl­tet­tä­vä tuot­teen lii­al­lis­ta nauttimista.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “True Gum Puru­ku­mi Lakrit­si & Euka­lyp­tus 20g”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Go to Top