Tiskisaippua — Fiini Naturally

Tiskisaippua — Fiini Naturally

4,50 

Varasto loppu

Varasto loppu

Kuvaus

Tuotemerkki

Fiini Naturally

FIININ TARINA
Me tutus­tu­imme toisi­imme lukios­sa 20 vuot­ta sit­ten. Yhteinen säv­el ja ystävyys löy­tyi nopeasti, ja on jatkunut keskey­tyk­set­tä näi­hin päivi­in saak­ka. Esikoistyt­täremme syn­tyivät aikoinaan viiden viikon välein, ja samal­la ikäerol­la syn­tyivät myös nuorem­mat tyt­täremme. Las­ten lisäk­si yhteis­inä mie­lenki­in­nonko­hteina läpi vuosien ovat olleet van­ho­jen talo­jemme remon­toimi­nen, perin­ner­ak­en­t­a­mi­nen, kaiken­lainen käsil­lä tekem­i­nen, luon­to ja eläimet. Sik­si ei ehkä olekaan yllä­tys, että luon­nol­lisen kos­meti­ikan valmis­t­a­mi­nen valikoi­tui sydä­men asiaksemme.

Meil­lä molem­mil­la on herkkä iho, jolle on ollut vaikea löytää sopivia ihon­hoito­tuot­tei­ta. Hei­di on oikeas­t­aan aina käyt­tänyt ja myös valmis­tanut eläimilleen luon­non­mukaisia hoito­tuot­tei­ta, joiden resep­tit ovat siir­tyneet osit­tain van­han kansan per­imäti­et­ona. Essi puolestaan alkoi kehitel­lä itselleen omaa voidet­ta, kos­ka kaupoista ei sopi­vaa löy­tynyt. Kehit­te­lyn tulok­se­na löy­tyikin täysi napakymp­pi, joka sopi täy­del­lis­es­ti meille molem­mille. Tuo voide on kau­ra-huna­javoiteemme, joka on nykyään yksi suosi­tu­im­mista voiteis­tamme. Täy­del­lis­es­ti onnis­tunut tuotekokeilu innos­ti mei­dät tutki­maan tarkem­min luon­nol­lisia raa­ka-ainei­ta ja uppouduimme yhä syvem­mälle luon­nol­lisen kos­meti­ikan kiehto­vaan maail­maan. Pikkuhil­jaa lähipi­iristä alkoi tul­la enenevis­sä määrin kyse­lyjä, olisiko meil­lä jonkin­laista ratkaisua mil­loin mihinkin iho-ongel­maan. Jos ei ollut, me etsimme sellaisen!

Luon­to on meille molem­mille tärkeässä roolis­sa. Asumme toinen Kyrön­joen ran­nal­la, toinen met­sän reunal­la Poh­jan­maan lakeuk­sil­la, jos­sa tuote­taan maail­man puh­tain­ta ruokaa. Pihas­ta pääsemme suo­raan luon­toon, ja ikkunoista näkyy vuo­de­naiko­jen mukaan vai­h­tu­vat maise­mat.  Omas­sa kod­in­hoi­dos­samme olemme jo pitkään käyt­täneet mah­dol­lisim­man vähän luon­toa kuor­mit­tavia pesuainei­ta. Luon­nol­lise­na jatku­mona kos­meti­ikalle kehit­te­limme omat saip­pu­at, palasham­poot, hiushu­uh­teet ja pyykki­etikan. Tuot­teemme ovat bio­ha­joavia, eivätkä kuor­mi­ta luontoa.

Jos­sain vai­heessa kyp­syi aja­tus lähteä kas­vat­ta­maan into­himok­si tulleesta luon­nol­lisen kos­meti­ikan valmis­tamis­es­ta yri­tys­tä ja uut­ta uraa. Alus­ta alka­en meille oli selvää, että emme halua lähteä lokeroimaan tuot­teita­mme minkään tietyn suun­tauk­sen taakse, vaik­ka ekol­o­gisu­us ja kemikaalit­to­muus meille itsellemme tärkeää onkin. Koemme jokaisen luon­non­mukaisen valin­nan ole­van askel kohti puh­taam­paa tule­vaisu­ut­ta, riip­pumat­ta siitä onko ostopäätök­sen takana harkit­tu halu ekol­o­gisu­u­teen vai vain tuot­teen visuaa­li­nen ilme. Vaik­ka tuot­tei­demme väri­maail­ma kovin mus­tavalkoinen onkin, on mon­en­lainen mus­tavalkoisu­us ajatuk­sis­tamme kar­si­u­tunut iän ja elämänkoke­muk­sen myötä. Fiinin tuot­teet on tarkoitet­tu aivan kaikille! ”

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Tiskisaippua — Fiini Naturally”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Otsikko

Go to Top