Tyr­ni Luk­sus Spa Saip­pua — Saa­ren Taika

25,90 

Varastossa

Parasta ennen 04/20

 

Saaren Taika Tyrni Luksus Spa Saippua on erittäin hoitava ja vitamiinirikas saippua kotispa käyttöön. Saippua on erityisen tehokas vaikeiden iho-ongelmien, kuten rosacean ja aknen hoitamisessa.

Saippuan sisältämä tyrninlehtiuute on uutettu Särkisalon saarissa kasvavien tyrnipensaiden kuivatetuista lehdistä. Tyrnipensaat kasvavat omassa puutarhassamme täysin luonnonmukaisesti ilman lannotteita ja tuholaismyrkkyjä. Keräämme syksyllä käsin tyrnin marjat ja lehdet talteen ja käytämme ne kosmetiikkatuotteissamme. Tyrni Luksus Spa Saippuaan on käytetty kuivattua tyrninlehtijauhetta sekä itse uuttamaamme tyrninlehtiuutetta.

Tyrni on luonnonvaraisista marjoista ravintorikkain ja se sisältää runsaasti A, C- ja E-vitamiineja, flavonoideja, antioksidantteja sekä hyödyllisiä rasvahappoja.

Tyrnin lehdissä on ravintoaineita jopa marjaakin enemmän ja lehdistä valmistetulla uutteella onkin voimakas antibakteerinen vaikutus.

Sen tiedetään lievittävän kipuja, nopeuttavan arpien ja haavojen paranemista sekä auttavan taistelussa ikääntymisen merkkejä vastaan. Tyrninlehtiuute helpottaa myös kihtiä, reumaa ja palovammoja.

Varastossa

Kuvaus

Saa­ren Tai­ka Tyr­ni Luk­sus Spa Saip­pua on erit­täin hoi­ta­va ja vita­mii­ni­ri­kas saip­pua kotis­pa käyt­töön. Saip­pua on eri­tyi­sen teho­kas vai­kei­den iho-ongel­mien, kuten rosacean ja aknen hoitamisessa.

Saip­puan sisäl­tä­mä tyr­nin­leh­ti­uu­te on uutet­tu Sär­ki­sa­lon saa­ris­sa kas­va­vien tyr­ni­pen­sai­den kui­va­te­tuis­ta leh­dis­tä. Tyr­ni­pen­saat kas­va­vat omas­sa puu­tar­has­sam­me täy­sin luon­non­mu­kai­ses­ti ilman lan­not­tei­ta ja tuho­lais­myrk­ky­jä. Kerääm­me syk­syl­lä käsin tyr­nin mar­jat ja leh­det tal­teen ja käy­täm­me ne kos­me­tiik­ka­tuot­teis­sam­me. Tyr­ni Luk­sus Spa Saip­pu­aan on käy­tet­ty kui­vat­tua tyr­nin­leh­ti­jau­het­ta sekä itse uut­ta­maam­me tyrninlehtiuutetta.

Tyr­ni on luon­non­va­rai­sis­ta mar­jois­ta ravin­to­rik­kain ja se sisäl­tää run­saas­ti A, C- ja E‑vitamiineja, fla­vo­noi­de­ja, antiok­si­dant­te­ja sekä hyö­dyl­li­siä rasvahappoja.

Tyr­nin leh­dis­sä on ravin­toai­nei­ta jopa mar­jaa­kin enem­män ja leh­dis­tä val­mis­te­tul­la uut­teel­la onkin voi­ma­kas anti­bak­tee­ri­nen vaikutus.

Sen tie­de­tään lie­vit­tä­vän kipu­ja, nopeut­ta­van arpien ja haa­vo­jen para­ne­mis­ta sekä aut­ta­van tais­te­lus­sa ikään­ty­mi­sen merk­ke­jä vas­taan. Tyr­nin­leh­ti­uu­te hel­pot­taa myös kih­tiä, reu­maa ja palovammoja.

N. 90g

INCI: Sodium cocoa­te, Sodium oli­va­te, Aqua, Sodium sunflower­see­da­te, Glyce­rin, Sodium shea but­te­ra­te, Sodium cocoa but­te­ra­te, Lavan­du­la angus­ti­fo­lia oil, Kao­lin, Pelar­go­nium gra­veo­lens leaf oil, Mela­leuca alter­ni­fo­lia leaf oil, Hip­pop­hae rham­noi­des leaf, *d‑Limonene, *Gera­niol, *Lina­lol, *Cit­ro­nel­lol, *Cit­ral (*esiin­tyy luon­nol­li­ses­ti etee­ri­sis­sä öljyissä)

Aines­osat: Koo­ko­söl­jy (luo­mu), Olii­viöl­jy (luo­mu), puh­das­ta poh­ja­vet­tä saa­ris­tos­ta, Aurin­gon­kuk­ka­öl­jy (luo­mu), Gly­se­rii­ni, Shea­voi (luo­mu), Kaa­kao­voi (luo­mu), Laven­te­lin etee­ri­nen öljy, Kao­lii­ni­sa­vi, Pelar­go­nian etee­ri­nen öljy, Tee­puun etee­ri­nen öljy, kui­vat­tua tyr­nin­leh­teä saa­ris­tos­ta (luo­mu)

Luon­nol­li­nen, vegaa­ni­nen, n. 90% luomu

Tuotemerkki

Saaren Taika

Saaren Taika on kotimainen, ekologista puhtaan saariston kosmetiikkaa valmistava yritys. Se tarjoaa luonnonmukaisempia ja kemikaalittomampia vaihtoehtoja arjen kosmetiikkaan ja kodin puhdistukseen. Heidän missiona on valmistaa täysekologisia ja täysluonnollisia premiumluokan kosmetiikka- ja kodin puhdistus tuotteita käsityönä Suomessa, helposti kuluttajien saataville!

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Tyr­ni Luk­sus Spa Saip­pua — Saa­ren Taika”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Go to Top