Ilmainen toimitus yli 50e tilauksista!
info@ekokuu.fi

Roll-on Deo­do­rant­ti Saa­ren Taika

11,00 

Varastossa

Todella tehokas alumiiniton ja vegaaninen roll-on deodorantti tuoksuu miedosti appelsiinille.

Luonnollinen aktiivinen deodoranttiseos, jolla on antimikrobisia ominaisuuksia.

Vaikuttavat aineet:

Trietyylisitraatti - Luonnosta peräisin oleva väritön, hajuton neste, joka on ihanteellinen lisä deodoranttituotteisiin, sillä se ehkäisee epämiellyttävää hienhajua. Aine ei vaikuta ihon luonnolliseen flooraan.

Sinkkioksidi - rajoittaa tali tuotannon määrää, jolla on vahvoja antibakteerisia ominaisuuksia. Saccharomyces Ferment Filtrate - luonnollinen, erittäin turvallinen ja tehokas hajun neutraloija.

Tyrni- ja salvia uute sekä öljy.

Vegaaninen

Käyttö: Levitä pieni määrä puhtaalle, kuivalle kainalon iholle.

INGREDIENTS:Aqua, Triethyl Citrate, Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Zinc Oxide, Polyglyceryl-6 Stearate, Saccharomyces Ferment Filtrate, Oryza Sativa Starch, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Polyglyceryl-6 Behenate, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Citrus Aurantium Peel Oil Expressed, C18-22 Hydroxyalkyl Hydroxypropyl Guar, Salvia Officinalis Oil, Xanthan Gum, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Limonene, Linalool.

Valmistuttaja: No:1 Eco by Saaren Taika

Saaren Taika on kotimainen, ekologista puhtaan saariston kosmetiikkaa valmistava yritys. Se tarjoaa luonnonmukaisia vaihtoehtoja arjen kosmetiikkaan ja kodin puhdistukseen.

Heidän missionaan on valmistaa täysekologisia ja täysluonnollisia premiumluokan kosmetiikka- ja kodin puhdistus tuotteita käsityönä Suomessa, helposti kuluttajien saataville!

Varastossa

tuotetunnus (SKU) 6430069211248 Osasto: Avainsanat tuotteelle ,

Kuvaus

Todel­la teho­kas alu­mii­ni­ton ja vegaa­ni­nen deo­do­rant­ti tuok­suu mie­dos­ti appelsiinille.

Luon­nol­li­nen aktii­vi­nen deo­do­rant­ti­seos, jol­la on anti­mik­ro­bi­sia ominaisuuksia.

Vai­kut­ta­vat aineet:

Trie­tyy­li­sit­raat­ti — Luon­nos­ta peräi­sin ole­va väri­tön, haju­ton nes­te, joka on ihan­teel­li­nen lisä deo­do­rant­ti­tuot­tei­siin, sil­lä se ehkäi­see epä­miel­lyt­tä­vää hien­ha­jua. Aine ei vai­ku­ta ihon luon­nol­li­seen flooraan.

Sink­kiok­si­di — rajoit­taa tali tuo­tan­non mää­rää, jol­la on vah­vo­ja anti­bak­tee­ri­sia omi­nai­suuk­sia. Sacc­ha­ro­myces Fer­ment Filt­ra­te — luon­nol­li­nen, erit­täin tur­val­li­nen ja teho­kas hajun neutraloija.

Tyr­ni- ja sal­via uute sekä öljy.

Vegaa­ni­nen

Käyt­tö: Levi­tä pie­ni mää­rä puh­taal­le, kui­val­le kai­na­lon iholle.

INGREDIENTS:Aqua, Triet­hyl Cit­ra­te, Glyce­rin, Coco-Capry­la­te/Capra­te, Zinc Oxi­de, Polyglyceryl‑6 Stea­ra­te, Sacc­ha­ro­myces Fer­ment Filt­ra­te, Oryza Sati­va Starch, Hip­pop­hae Rham­noi­des Fruit Oil, Hip­pop­hae Rham­noi­des Fruit Ext­ract, Polyglyceryl‑6 Behe­na­te, Sodium Caproyl/​Lauroyl Lac­ty­la­te, Cit­rus Auran­tium Peel Oil Expres­sed, C18-22 Hydroxy­al­kyl Hydroxy­pro­pyl Guar, Sal­via Offici­na­lis Oil, Xant­han Gum, Tocop­he­rol, Heliant­hus Annuus Seed Oil, Sodium Benzoa­te, Potas­sium Sor­ba­te, Benzyl Alco­hol, Benzoic Acid, Sor­bic Acid, Limo­ne­ne, Linalool.

Val­mis­tut­ta­ja: No:1 Eco by Saa­ren Taika

Saa­ren Tai­ka on koti­mai­nen, eko­lo­gis­ta puh­taan saa­ris­ton kos­me­tiik­kaa val­mis­ta­va yri­tys. Se tar­jo­aa luon­non­mu­kai­sia vaih­toeh­to­ja arjen kos­me­tiik­kaan ja kodin puhdistukseen.

Hei­dän mis­sio­naan on val­mis­taa täy­se­ko­lo­gi­sia ja täys­luon­nol­li­sia pre­mium­luo­kan kos­me­tiik­ka- ja kodin puh­dis­tus tuot­tei­ta käsi­työ­nä Suo­mes­sa, hel­pos­ti kulut­ta­jien saataville!

Tuotemerkki

Saaren Taika

Saaren Taika on kotimainen, ekologista puhtaan saariston kosmetiikkaa valmistava yritys. Se tarjoaa luonnonmukaisempia ja kemikaalittomampia vaihtoehtoja arjen kosmetiikkaan ja kodin puhdistukseen. Heidän missionaan on valmistaa täysekologisia ja täysluonnollisia premiumluokan kosmetiikka- ja kodin puhdistus tuotteita käsityönä Suomessa, helposti kuluttajien saataville!

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Roll-on Deo­do­rant­ti Saa­ren Taika”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Saatat myös pitää...

Go to Top