Greip­pi Sii­vous­saip­pua — Saa­ren Taika

14,90 

Varastossa

Saaren Taika Siivoussaippuaa voidaan käyttää kodin kaikille koville pinnoille. Siivoussaippuaa voidaan käyttää sellaisenaan, raastettuna ja liotettuna suihkepulloon tai hieromalla saippuaa kostutettuun sieneen tai rättiin.

Saaren Taika Siivoussaippua on perinteisellä Marseille saippuan reseptillä valmistettu, mutta se ei sisällä lainkaan kiisteltyä palmuöljyä. Saaren Taika Siivoussaippua on pesuteholtaan vahvempi kuin tavallinen Marseille ja Siivoussaippuaa ei suositellakaan henkilökohtaiseen pesuun käytettäväksi.

Saippuaa voidaan käyttää sellaisenaan, raastettuna ja liotettuna suihkepulloon tai hieromalla saippuaa kostutettuun sieneen tai rättiin.
Saaren Taika Greippi Siivoussaippuan tuoksu tulee aidoista luonnon eteerisistä öljyistä, suloisen ja raikkaan tuoksun lisäksi eteerisistä öljyistä on myös kodin siivoamisessa oikeasti hyötyä!

Greipin eteerinen öljy on tehokas antibakteerinen aine ja siksi se on täydellinen tuote kodin puhdistamiseen ja desinfiointiin. Greippi Siivoussaippua käy kodin kaikkien pintojen puhdistamiseen, mutta erityisen tehokas se on esim. työtasojen desinfioinnissa ja kylpyhuoneen kosteuden ja pesuaineiden aiheuttamien jäämien puhdistamisessa!

Lisäksi greipin eteerinen öljy täyttää ilman miellyttävällä sitrushedelmän aromilla. Greipin eteerisellä öljyllä on myös erittäin myönteinen vaikutus mielen virkeyteen. Kun käytät Greippi Siivoussaippuaa voit myös nauttia muista greipin eteerisen öljyn tuomista hyödyistä.

Koko: n. 120g

Varastossa

Kuvaus

Saa­ren Tai­ka Sii­vous­saip­pu­aa voi­daan käyt­tää kodin kai­kil­le kovil­le pin­noil­le. Sii­vous­saip­pu­aa voi­daan käyt­tää sel­lai­se­naan, raas­tet­tu­na ja lio­tet­tu­na suih­ke­pul­loon tai hie­ro­mal­la saip­pu­aa kos­tu­tet­tuun sie­neen tai rättiin.

Saa­ren Tai­ka Sii­vous­saip­pua on perin­tei­sel­lä Mar­seil­le saip­puan resep­til­lä val­mis­tet­tu, mut­ta se ei sisäl­lä lain­kaan kiis­tel­tyä pal­mu­öl­jyä. Saa­ren Tai­ka Sii­vous­saip­pua on pesu­te­hol­taan vah­vem­pi kuin taval­li­nen Mar­seil­le ja Sii­vous­saip­pu­aa ei suo­si­tel­la­kaan hen­ki­lö­koh­tai­seen pesuun käytettäväksi.

Saip­pu­aa voi­daan käyt­tää sel­lai­se­naan, raas­tet­tu­na ja lio­tet­tu­na suih­ke­pul­loon tai hie­ro­mal­la saip­pu­aa kos­tu­tet­tuun sie­neen tai rättiin.
Saa­ren Tai­ka Greip­pi Sii­vous­saip­puan tuok­su tulee aidois­ta luon­non etee­ri­sis­tä öljyis­tä, suloi­sen ja raik­kaan tuok­sun lisäk­si etee­ri­sis­tä öljyis­tä on myös kodin sii­voa­mi­ses­sa oikeas­ti hyötyä!

Grei­pin etee­ri­nen öljy on teho­kas anti­bak­tee­ri­nen aine ja sik­si se on täy­del­li­nen tuo­te kodin puh­dis­ta­mi­seen ja desin­fioin­tiin. Greip­pi Sii­vous­saip­pua käy kodin kaik­kien pin­to­jen puh­dis­ta­mi­seen, mut­ta eri­tyi­sen teho­kas se on esim. työ­ta­so­jen desin­fioin­nis­sa ja kyl­py­huo­neen kos­teu­den ja pesuai­nei­den aiheut­ta­mien jää­mien puhdistamisessa!

Lisäk­si grei­pin etee­ri­nen öljy täyt­tää ilman miel­lyt­tä­väl­lä sit­rus­he­del­män aro­mil­la. Grei­pin etee­ri­sel­lä öljyl­lä on myös erit­täin myön­tei­nen vai­ku­tus mie­len vir­key­teen. Kun käy­tät Greip­pi Sii­vous­saip­pu­aa voit myös naut­tia muis­ta grei­pin etee­ri­sen öljyn tuo­mis­ta hyödyistä.

Koko: n. 120g

INCI: Sodium Oli­va­te, Sodium Cocoa­te, Aqua, Gly­se­rin (ei lisät­tyä gly­se­rii­niä, saip­puas­sa esiin­ty­vä gly­se­rii­ni syn­tyy saip­puas­sa käy­te­tyis­tä öljyis­tä saip­puoi­tu­mis­pro­ses­sin aika­na), Cit­rus para­di­si peel ext­ract, *limo­ne­ne (*esiin­tyy luon­nol­li­ses­ti etee­ri­sis­sä öljyissä)

AINES­OSAT: Saip­puoi­dut olii­viöl­jy ja koo­ko­söl­jy, vesi, gly­se­rii­ni (ei lisät­tyä gly­se­rii­niä, saip­puas­sa esiin­ty­vä gly­se­rii­ni syn­tyy saip­puas­sa käy­te­tyis­tä öljyis­tä saip­puoi­tu­mis­pro­ses­sin aika­na), grei­pin etee­ri­nen öljy. Voi aiheut­taa aller­gi­sen reaktion.

Tuotemerkki

Saaren Taika

Saaren Taika on kotimainen, ekologista puhtaan saariston kosmetiikkaa valmistava yritys. Se tarjoaa luonnonmukaisempia ja kemikaalittomampia vaihtoehtoja arjen kosmetiikkaan ja kodin puhdistukseen. Heidän missiona on valmistaa täysekologisia ja täysluonnollisia premiumluokan kosmetiikka- ja kodin puhdistus tuotteita käsityönä Suomessa, helposti kuluttajien saataville!

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Greip­pi Sii­vous­saip­pua — Saa­ren Taika”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Go to Top