Pla­net Pure Pesu­päh­ki­nä Pakat­tu 350g

Pla­net Pure Pesu­päh­ki­nä Pakat­tu 350g

9.90

Vain 3 varastossa

Planet Pure Pesupähkinät 350g - erittäin ekologinen, hajusteeton pyykinpesuaine!

Annostele 2 - 4 kokonaista pähkinää pakkauksesta löytyvään pieneen puuvillapussiin. Sulje pussi ja laita koneen rumpuun pyykin (3 - 5 kg) joukkoon.

Myös herkkäihoisille soveltuvat pesupähkinät eivät sisällä hajusteita tai muita lisäaineita. Näin pyykkiin ei jää kemiallisia jäämiä tai voimakkaita tuoksuja.

Vain 3 varastossa

tuotetunnus (SKU) planetpurepesupähkinät350g (Tuote)Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , , ,

Kuvaus

Pla­net Pure Pesu­päh­ki­nät 350g — erit­täin eko­lo­gi­nen, hajus­tee­ton pyy­kin­pe­suai­ne!

Käyt­tö: Esi­kä­sit­te­le mah­dol­li­set pint­ty­neet tah­rat. Annos­te­le 2 — 4 koko­nais­ta päh­ki­nää pak­kauk­ses­ta löy­ty­vään pie­neen puu­vil­la­pus­siin. Sul­je pus­si ja lai­ta koneen rum­puun pyy­kin (3 — 5 kg) jouk­koon.

Luon­non­va­rai­se­na Intian vuo­ris­toa­lueil­la kas­va­va Sapin­dus muko­ros­si ‑puu kuu­luu saip­pua­mar­ja­kas­vien hei­moon. Puun kukis­ta kehit­ty­vät hedel­mät ovat pie­niä ja pyö­rei­tä, nah­kea­pin­tai­sia luu­mar­jo­ja (kuten kir­si­kat). Ne eivät nimi­tyk­ses­tään huo­li­mat­ta siis ole päh­ki­nöi­tä, ja näin ollen sovel­tu­vat päh­ki­nä­al­ler­gi­koi­den käyt­töön. Pesu­päh­ki­nöi­tä ei voi­da käyt­tää ravin­nok­si, mut­ta nii­den kuo­ret sisäl­tä­vät 15% sapo­nii­nia — luon­nol­lis­ta puh­dis­tusai­net­ta. Puu tuot­taa satoa par­haim­mil­laan 200–300 kg vuo­des­sa, jopa 90 vuo­den ajan.

Intias­sa ja Nepa­lis­sa pesu­päh­ki­nöi­den käy­töl­lä pyy­kin­pe­suun ja hen­ki­lö­koh­tai­sen hygie­nian hoi­toon on jo sato­jen vuo­sien perin­teet. Muu­ta­man vii­me vuo­den aika­na päh­ki­nät ovat saa­vut­ta­neet maa­il­man­laa­juis­ta suo­sio­ta vaih­toeh­to­na teol­li­sil­le pesuai­neil­le.
Pesu­päh­ki­nä on alku­tuo­te, jon­ka tuo­tan­to ei vaa­di ras­kas­ta, luon­toa kuor­mit­ta­vaa infra­struk­tuu­ria. Päh­ki­nöi­den kerää­mi­nen ja käsit­te­ly luon­non­mu­kai­ses­ti työl­lis­tä­vät pai­kal­li­sia ihmi­siä ja tuke­vat van­ho­ja perin­tei­tä ja kult­tuu­ria, jos­sa elan­to ei syn­ny met­siä hak­kaa­mal­la, vaan niis­tä huol­ta pitäen. Puus­ton hak­kaa­mi­ses­ta joh­tu­va eroo­sio on suu­ri ongel­ma Hima­la­jan vuo­ris­tos­sa. Pesu­päh­ki­nä­puu sitoo maa­pe­rää ja suo­jaa siten eroo­siol­ta. Päh­ki­nöi­den kerää­mi­nen ei vahin­goi­ta itse puu­ta mil­lään taval­la. Nii­den val­mis­tus ei tuh­laa ener­gi­aa, sil­lä nii­tä ei tar­vit­se jalos­taa juu­ri lain­kaan. Kui­vat­tu­jen hedel­mien kuo­ri murs­ka­taan koneel­li­ses­ti. Tämän jäl­keen sie­me­net pois­te­taan ja kuo­ret puh­dis­te­taan käsi­työ­nä. Pesu­päh­ki­nät hajoa­vat täy­sin luon­toon.

Pesu­päh­ki­nät eivät sisäl­lä hajus­tei­ta tai mui­ta lisä­ai­nei­ta. Näin pyyk­kiin ei jää kemial­li­sia jää­miä tai voi­mak­kai­ta tuok­su­ja. Ne sopi­vat hyvin herk­käi­hoi­sil­le. Pesu­päh­ki­nät eivät myös­kään sisäl­lä saip­pu­aa, joten nii­tä voi­daan käyt­tää kaik­keen pyy­kin­pe­suun, myös hie­noil­le teks­tii­leil­le ja kes­to­vai­poil­le. Pesu­päh­ki­nöi­den sapo­nii­ni säi­lyt­tää teks­tii­lien värit kirk­kai­na ja peh­mit­tää pyy­kin, ei siis tar­vet­ta huuh­te­luai­neel­le. Pesu­päh­ki­nöi­den kuo­ris­ta alkaa liu­e­ta puh­dis­ta­vaa sapo­nii­nia yli 30°C läm­pö­ti­las­sa, eli niis­tä ei liu­ke­ne sapo­nii­ne­ja pesu­ko­neen huuh­te­luoh­jel­man aika­na. Nii­tä voi­daan käyt­tää kah­teen ker­taan 40°C:ssa pes­täes­sä. Ne pese­vät tehok­kaas­ti nor­maa­li­li­kai­sen pyy­kin, mut­ta ne eivät val­kai­se pyyk­kiä tai pois­ta vai­kei­ta tah­ro­ja. Käsit­te­le tah­rat tah­ran­pois­toai­neel­la ennen pesua.
Kuo­ret lai­te­taan pie­neen kan­gas­pus­siin tai vaik­ka parit­to­maan suk­kaan. Pus­si sul­je­taan ja lai­te­taan koneen rum­puun pyyk­kien kans­sa. Jos pyyk­kiin halu­taan tuok­sua, voi­daan päh­ki­nöi­den sekaan lait­taa muu­ta­ma tip­pa etee­ris­tä öljyä. Käy­te­tyt kuo­ret voi­daan kom­pos­toi­da tai lait­taa bio­jät­tee­seen. Säi­ly­tä las­ten ulot­tu­mat­to­mis­sa.

Val­mis­ta­ja: Pla­net Pure
Alku­pe­rä­maa: Itä­val­ta
Aines­osat: Sapin­dus muko­ros­si ‑pesu­päh­ki­nä.

 

Tuotemerkki

Planet Pure

Planet Pure on vuonna 1999 Itävallassa perustettu pesu- ja puhdistusaineita ja luonnonkosmetiikkaa valmistava yritys. Planet Pure valmistaa vain luomusertifioiduista ainesosista valmistettuja tuotteita. Planet Puren tuotanto on puhdasta ja ympäristöystävällistä alusta loppuun.

Lisätiedot

Paino 350 g
Mitat 15 × 10 × 4 cm

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Pla­net Pure Pesu­päh­ki­nä Pakat­tu 350g”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Go to Top