Pla­net Pure Kone­tis­ki­table­tit 23 kpl

Pla­net Pure Kone­tis­ki­table­tit 23 kpl

9.90 4.90

Varasto loppu

Planet Puren 100 % biohajoavat, fosfaatittomat ja hajusteettomat konetiskitabletit ovat ympäristöystävällisempi vaihtoehto, kun peset astioita tiskikoneessa! Ecocert-luomusertifioiduista raaka-aineista valmistettu astianpesuaine pesee astiat kirkkaiksi matalissakin lämpötiloissa. Kloorittomat konetiskitabletit eivät sisällä väriaineita eikä niiden valmistuksessa ole käytetty palmuöljyä. Tätä ympäristöystävälliseen kartonkilaatikkoon pakattua vegaanista konetiskiainetta ei ole testattu eläimillä.

Varasto loppu

tuotetunnus (SKU) planetpurekonetiskitabletti (Tuote)Osastot: , , Avainsanat tuotteelle , , , ,

Kuvaus

Pla­net Pure Kone­tis­ki­table­tit 23 kpl

Pla­net Puren 100 % bio­ha­joa­vat, fos­faa­tit­to­mat ja hajus­teet­to­mat kone­tis­ki­table­tit ovat ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi vaih­toeh­to, kun peset astioi­ta tis­ki­ko­nees­sa! Ecocert-luo­muser­ti­fioi­duis­ta raa­ka-aineis­ta val­mis­tet­tu astian­pe­suai­ne pesee astiat kirk­kaik­si mata­lis­sa­kin läm­pö­ti­lois­sa. Kloo­rit­to­mat kone­tis­ki­table­tit eivät sisäl­lä väriai­nei­ta eikä nii­den val­mis­tuk­ses­sa ole käy­tet­ty pal­mu­öl­jyä. Tätä ympä­ris­töys­tä­väl­li­seen kar­ton­ki­laa­tik­koon pakat­tua vegaa­nis­ta kone­tis­kiai­net­ta ei ole tes­tat­tu eläi­mil­lä.

Pla­net Pure Kone­tis­ki­tablet­tien kans­sa voi halu­tes­saan käyt­tää astian­pe­su­ko­ne­suo­laa ja huuh­te­lu­kir­kas­tet­ta. Astian­pe­su­ko­ne­suo­la­na voi käyt­tää taval­lis­ta, nat­riu­mia sisäl­tä­vää suo­laa. Sen tar­koi­tuk­se­na on peh­men­tää kovaa vet­tä. Kan­nat­taa pitää mie­les­sä, että Suo­mes­sa vesi on yleen­sä peh­me­ää ja suo­lan käyt­tö tulee­kin kysy­myk­seen lähin­nä vain, jos käy­tös­sä on oman kai­von mine­raa­li­pi­toi­nen vesi. Veden kovuu­den saa sel­vil­le oman paik­ka­kun­nan vesi­lai­tok­sel­ta. Huuh­te­lu­kir­kas­teen idea­na on sanan­mu­kai­ses­ti huuh­del­la astiat kirk­kaik­si. Kir­kas­te pie­nen­tää veden pin­ta­jän­ni­tys­tä, min­kä ansios­ta astiat kui­vu­vat nopeas­ti eikä esi­mer­kik­si lasei­hin jää pisa­roi­den jäl­kiä. Huuh­te­lu­kir­kas­tee­na voi käyt­tää esi­mer­kik­si 5‑prosenttista etik­kaa. Sitä voi val­mis­taa sekoit­ta­mal­la väki­vii­nae­tik­kaa ja vet­tä suh­tees­sa 1:2. Kun suo­la ja kir­kas­te annos­tel­laan erik­seen, ympä­ris­töä ei rasi­te­ta yli­mää­räi­sil­lä kemi­kaa­leil­la.

Annos­tus: 1 tablet­ti / koneel­li­nen

Huo­mio! Ärsyt­tää voi­mak­kaas­ti sil­miä. Säi­ly­tä las­ten ulot­tu­mat­to­mis­sa. Lää­kä­rin hoi­toon hakeu­dut­taes­sa näy­tä tämä pak­kaus tai eti­ket­ti. Jos kemi­kaa­lia on niel­ty: Huuh­te­le suu. EI SAA oksen­nut­taa. Jos kemi­kaa­lia on jou­tu­nut sil­miin: Huuh­do huo­lel­li­ses­ti vedel­lä usean minuu­tin ajan. Pois­ta pii­lo­lins­sit, jos mah­dol­lis­ta, ja jat­ka huuh­te­lua. Jos sil­mien ärsy­tys jat­kuu, hakeu­du lää­kä­riin. Sisäl­tää sub­ti­li­sii­niä. Saat­taa aiheut­taa aller­gi­sia reak­tioi­ta.

Aines­osat: 15%-30% hap­pi­poh­jais­ta val­kai­suai­net­ta, <5% ionit­to­mia pin­ta-aktii­vi­sia ainei­ta (kas­vi­poh­jai­sia soke­ri­ten­si­de­jä), ent­syy­mit (pro­te­aa­si, amy­laa­si — ei sisäl­lä GMO-aine­so­sia) Muut aines­osat: nat­rium­sit­raat­ti, nat­rium­kar­bo­naat­ti, TAED (val­kai­suak­ti­vaat­to­ri), nat­rium­po­ly­as­par­taat­ti, vesi, sor­bi­to­li, nat­rium­ve­ty­kar­bo­naat­ti, nat­rium­si­li­kaat­ti, ben­to­niit­ti, kas­viöl­jy, meri­pih­ka­ha­pon nat­rium­suo­la.

Lisä­tie­dot: 100% bio­ha­joa­va, fos­faa­ti­ton, kloo­ri­ton, hajus­tee­ton, väriai­nee­ton, pal­mu­öl­jy­tön, eläin­ko­kee­ton, ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen muo­vi­ton pak­kaus

Val­mis­ta­ja: Pla­net Pure
Alku­pe­rä­maa: Itä­val­ta

Pla­net Pure – puh­dis­tusai­nei­den vih­reä val­lan­ku­mous! Vuon­na 1999 Itä­val­las­sa perus­tet­tu Pla­net Pure val­mis­taa vain luo­muser­ti­fioi­duis­ta aine­so­sis­ta val­mis­tet­tu­ja pesu- ja puh­dis­tusai­nei­ta ja luon­non­kos­me­tiik­kaa. Tämä pie­ni yri­tys toi­mii kuin iso per­he ja tar­jo­aa työ­pai­kan monel­le vai­keas­ti työl­lis­ty­väl­le.

Pla­net Puren tuo­tan­to on puh­das­ta ja ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä alus­ta lop­puun, eikä tuo­ta lain­kaan jätet­tä: Kor­kea­laa­tuis­ten puh­dis­tusai­nei­den poh­ja­na ovat kame­lia­pen­saan, pesu­päh­ki­nöi­den ja suo­payr­tin sapo­nii­ni. Pla­net Puren tuot­teet eivät sisäl­lä sul­faat­te­ja, pal­mu­öl­jyä tai maa­öl­jy­poh­jai­sia aine­so­sia. Puh­dis­tusai­neet val­mis­te­taan vesi­voi­maa käyt­täen ja tuo­tan­to­pro­ses­sis­sa syn­ty­väs­tä jät­tees­tä val­mis­te­taan bio­kaa­sua. Käy­tön jäl­keen puh­dis­tusai­neet bio­ha­joa­vat vedes­sä 100-pro­sent­ti­ses­ti jo muu­ta­mas­sa päi­väs­sä.

Tuotemerkki

Planet Pure

Planet Pure on vuonna 1999 Itävallassa perustettu pesu- ja puhdistusaineita ja luonnonkosmetiikkaa valmistava yritys. Planet Pure valmistaa vain luomusertifioiduista ainesosista valmistettuja tuotteita. Planet Puren tuotanto on puhdasta ja ympäristöystävällistä alusta loppuun.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Pla­net Pure Kone­tis­ki­table­tit 23 kpl”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *