Seerumit

See­ru­mi on todel­li­nen ihon­hoi­don teho­tuo­te, joka sisäl­tää eri­tyi­sen pal­jon ravin­tei­ta ja vai­kut­ta­via ainei­ta, kuten vita­mii­ne­ja, antiok­si­dant­te­ja ja happoja.
Miten see­ru­mit eroa­vat kos­teus­voi­teis­ta? See­ru­mit pää­set imey­ty­mään pal­jon syvem­mäl­le ihoon, sil­lä nii­den mole­kyy­li­ko­ko on pal­jon pie­nem­pi. Lisäk­si see­ru­meil­la saat myös hoi­det­tua täs­mä­on­gel­mia, kuten juon­tei­ta tai lii­al­lis­ta tali­ne­ri­tys­tä. See­ru­mit kan­nat­taa aina vali­ta ihon tar­peen mukaan. Jos iho kai­paa kos­teu­tus­ta, valit­se esim. hyalu­ro­ni­hap­po­see­ru­mi tai mar­ja­uut­tei­ta sisäl­tä­vä see­ru­mi. Jos ongel­ma­na on lii­al­li­nen tali­ne­ri­tys kokei­le pajun­kuor­ta, laven­te­lia tai sit­ruu­naa sisäl­tä­viä seerumeita.

Go to Top