Kasvonaamiot

Laa­duk­kai­ta luon­non­kos­me­tii­kan kri­tee­rit täyt­tä­viä kasvonaamioita. 

Naa­miot koos­tu­vat suu­rim­mak­si osak­si luo­mu­tuot­teis­ta ja luon­nol­li­sis­ta aine­so­sis­ta. Myös pak­kauk­sis­sa on mie­tit­ty mah­dol­li­suuk­sien mukaan ekologisuutta.

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.

Go to Top