Aurinkotuotteet

Luon­non­kos­me­tii­kan laa­tui­set aurin­ko­ras­vat 

Nano­tek­no­lo­gian käyt­tö on kiel­let­ty luon­non­kos­me­tii­kan tuot­teis­sa, sen sijaan aurin­ko­suo­jien vai­ku­tus perus­tuu niis­sä fysi­kaa­li­seen suo­jaan eli sink­kiok­si­diin. Sink­kiok­si­di hei­jas­taa hei­jas­taa aurin­gon sätei­lyn ihol­ta pois. Täl­lai­nen aurin­ko­voi­de ei vahin­goi­ta luon­toa ja mere­ne­lä­viä.

Go to Top