Koti

Kodin osas­tol­ta löy­dät arjen talous­tar­vik­keet niin keit­ti­öön kuin kyl­py­huo­nee­seen. Vali­koi­mis­tam­me löy­dät eko­lo­gi­set tuot­teet joka tilan­tee­seen: muo­vit­to­mia tis­ki­har­jo­ja, ham­mas­har­jo­ja sekä vanu­puik­ko­ja, muo­vit­to­mia ker­ta­käyt­tö­as­tioi­ta, säi­ly­tys­pus­se­ja ja mehi­läis­va­ha­kää­rei­tä ruo­an säi­ly­tyk­seen ja pal­jon muuta.

Go to Top