Ekol­o­gisil­la ja bio­ha­joav­il­la aineil­la siivous onkin hyvä tapa vält­tää turhia
vesistöjä tuhoavia kemikaale­ja lop­putu­lok­ses­ta tinkimättä.

Useim­mille ihmisille tutuik­si ovat tulleetkin jo esimerkik­si siivous­saip­pua, pyykki­etik­ka, imuroin­tipu­u­teri ja ekol­o­giset pyykinpesuaineet.

Paras vai­h­toe­hto ekol­o­gisem­paan puhdis­tuk­seen onkin aina koti­maiset siivous­saip­pu­at, jon­ka tuok­sut ovat peräisin luon­nol­li­sista eteeri­sistä öljyistä.

Otsikko

Go to Top