Ekologinen siivous

Eko­lo­gi­nen sii­vous
Tääl­tä löy­dät eko­lo­gi­sia tuot­tei­ta niin sii­vouk­seen, astian­pe­suun kuin pyy­kin­pe­suun­kin. Muo­vit­to­mat sii­vous­vä­li­neet vähen­tä­vät ympä­ris­tön muo­vi­kuor­maa. Kes­tä­vil­lä valin­noil­la toteu­tet­tu sii­vous saa sinut ja luon­non hymyi­le­mään!

Tutus­tu koko vali­koi­maan ja valit­se mie­lui­sim­mat!

Go to Top