LastSwab kes­to­va­nu­puik­ko beauty

9,90 

Varastossa

LastSwab - ekologinen vaihtoehto kertakäyttöisille vanupuikoille.

LastSwab Beauty on uudelleenkäytettävä, ympäristöä säästävä ja hygieeninen vaihtoehto vanu- ja pumpulipuikoille, joka on tarkoitettu meikin korjailuun. Yhdellä LastSwab -puikolla korvaat noin 1000 kertakäyttöistä vanupuikkoa. Tyylikäs kotelo pitää LastSwabin hygieenisenä ja puhtaana, kun kannat sitä mukana laukussa tai säilytät sitä kylpyhuoneen kaapissa. Kasta LastSwab Beauty -puikon pää meikinpuhdistusaineeseen ennen käyttöä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

LastSwab -puikon varsi on tehty muovin ja lasikuidun sekoitteesta ja kärjet on valmistettu TPE:stä. Kotelo on valmistettu biohajoavasta, maissipohjaisesta materiaalista (PLA) ja sen pakkaus on tehty ympäristöystävällisestä kartongista.

  • Uudelleenkäytettävä vanupuikko
  • Meikin korjailuun
  • Korvaa n. 1000 kertakäyttöistä vanupuikkoa

Käytä. Puhdista. Säilytä.

Varastossa

Kuvaus

Vih­doin meilläkin!

LastSwab — eko­lo­gi­nen vaih­toeh­to ker­ta­käyt­töi­sil­le vanupuikoille.

LastSwab Beau­ty on uudel­leen­käy­tet­tä­vä, ympä­ris­töä sääs­tä­vä ja hygiee­ni­nen vaih­toeh­to vanu- ja pum­pu­li­pui­koil­le, joka on tar­koi­tet­tu mei­kin kor­jai­luun. Yhdel­lä LastSwab ‑pui­kol­la kor­vaat noin 1000 ker­ta­käyt­töis­tä vanu­puik­koa. Tyy­li­käs kote­lo pitää LastSwa­bin hygiee­ni­se­nä ja puh­taa­na, kun kan­nat sitä muka­na lau­kus­sa tai säi­ly­tät sitä kyl­py­huo­neen kaa­pis­sa. Kas­ta LastSwab Beau­ty ‑pui­kon pää mei­kin­puh­dis­tusai­nee­seen ennen käyt­töä par­haan lop­pu­tu­lok­sen aikaansaamiseksi.

LastSwab ‑pui­kon var­si on teh­ty muo­vin ja lasi­kui­dun sekoit­tees­ta ja kär­jet on val­mis­tet­tu TPE:stä. Kote­lo on val­mis­tet­tu bio­ha­joa­vas­ta, mais­si­poh­jai­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta (PLA) ja sen pak­kaus on teh­ty ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä kartongista.

  • Uudel­leen­käy­tet­tä­vä vanupuikko
  • Mei­kin korjailuun
  • Kor­vaa n. 1000 ker­ta­käyt­töis­tä vanupuikkoa

Käy­tä. Puh­dis­ta. Säilytä.

Lisätiedot

Paino 50 g

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “LastSwab kes­to­va­nu­puik­ko beauty”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Go to Top