Lah­ja­set­ti: par­ta ojos­sa ja val­koi­set ham­paat

Lah­ja­set­ti: par­ta ojos­sa ja val­koi­set ham­paat

35.00

Varasto loppu

Jokaisen Pohjolan miehen unelmalahja, valkoinen hymy ja partakarvat kuosissa. Tiilaus toimitetaan valmiiksi paketoituna.

Partawan Puhdas Pohjola partaöljy ja partavaha pitävät huolen parran täydellisestä ulkonäöstä. Puhdas Pohjola on hajusteeton, hoitava partaöljy, joka sisältää luonnollisia ihoa hoitavia öljyjä sekä E-vitamiinia. Partavaha puolestaan estää hilseilyä ja antaa tyylikkään kiillon partaan.

Hyvännäköisen parran lisäksi tietenkin hampaatkin täytyy huoltaa. Natural White luonnollinen hampaidenvalkaisujauhe poistaa värjäytymät hampaista tehokkaasti mutta luonnollisesti.

Natural White hampaidenvalkaisujauhe on valmistettu pelkästään luomukookoksen kuoresta, eikä jauheeseen ole lisätty mitään ylimääräistä. Tuote tehoaa nopeasti värjäytymiin ja eron huomaat jo muutaman käyttökerran jälkeen!

Varasto loppu

Partawa logo

Kuvaus

Jokai­sen Poh­jo­lan mie­hen unel­ma­lah­ja, val­koi­nen hymy ja par­ta­kar­vat kuo­sis­sa. Tii­laus toi­mi­te­taan val­miik­si pake­toi­tu­na.

Par­tawan Puh­das Poh­jo­la par­ta­öl­jy ja par­ta­va­ha pitä­vät huo­len par­ran täy­del­li­ses­tä ulko­näös­tä. Puh­das Poh­jo­la on hajus­tee­ton, hoi­ta­va par­ta­öl­jy, joka sisäl­tää luon­nol­li­sia ihoa hoi­ta­via öljy­jä sekä E‑vitamiinia. Par­ta­va­ha puo­les­taan estää hil­sei­lyä ja antaa tyy­lik­kään kiil­lon par­taan.

Hyvän­nä­köi­sen par­ran lisäk­si tie­ten­kin ham­paat­kin täy­tyy huol­taa. Natu­ral Whi­te luon­nol­li­nen ham­pai­den­val­kai­su­jau­he pois­taa vär­jäy­ty­mät ham­pais­ta tehok­kaas­ti mut­ta luon­nol­li­ses­ti.

Natu­ral Whi­te ham­pai­den­val­kai­su­jau­he on val­mis­tet­tu pel­käs­tään luo­mu­koo­kok­sen kuo­res­ta, eikä jau­hee­seen ole lisät­ty mitään yli­mää­räis­tä. Tuo­te teho­aa nopeas­ti vär­jäy­ty­miin ja eron huo­maat jo muu­ta­man käyt­tö­ker­ran jäl­keen!

Aktii­vi­hii­li imee itseen­sä jopa tuhat­ker­tai­ses­ti oman mas­san­sa ver­ran hai­tal­li­sia ainei­ta, myrk­ky­jä, kemi­kaa­le­ja ja likaa ja tekee tuot­tees­ta erit­täin tehok­kaan.

Esi­mer­kik­si tee, kah­vi, tupa­koin­ti ja puna­vii­ni vär­jää­vät ham­pai­ta tum­mem­mik­si ja Natu­ral Whi­te ham­pai­den­val­kai­su­jau­he pois­taa tehok­kaas­ti vär­jäy­mät ham­pai­den pin­nal­ta.

Tuotemerkki

Natural White

Natural White luonnollinen hampaidenvalkaisija poistaa värjäytymät hampaista tehokkaasti ja luonnollisesti! Natural White tuotteet ovat puhtaita luonnontuotteita ja aina kun mahdollista myös luomua. Luonnollinen hampaidenvalkaisuaine on valmistettu luomu kookoksen kuoresta, jolloin voit olla varma tuotteen puhtaudesta ja parhaasta laadusta.

Partawa

Kotimaisen Partawan tuotteilla pidät huolen parrasta ja parranalueen ihosta. Aivan kuten pidät huolta hiuksista ja päänahasta, parta ansaitsee täysin saman huomion. Laadukkaat raaka-aineet, hyvät tuoksut, mukava tuntu ja kaunis kiilto parralle.
Partawa logo

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Lah­ja­set­ti: par­ta ojos­sa ja val­koi­set ham­paat”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Go to Top