Helli ihoasi — ympäristöä unohtamatta

59,00 

Helli ihoasi - verkkokurssi on kattava paketti yleisimpiä kosmetiikan uskomuksia ja virheitä sekä ihonhoidon keskeisimpiä ongelmia. Internetin maailmasta löytyy tietenkin myös paljon tietoa, mutta kaiken saman tiedon etsimiseen voi mennä kymmeniä, jopa satoja tunteja. Helli ihoasi-verkkokurssi on koostettu yksinkertaiseksi, helppolukuiseksi ja käytännönläheiseksi koulutukseksi juuri sinua varten.

 

Lue lisää kurssista alta!

Osasto:

Kuvaus

Kurssin tavoite on aut­taa sin­ua saavut­ta­maan ter­veem­pi ja kau­ni­impi iho kos­meti­ikan ympäristö­vaiku­tuk­sia uno­hta­mat­ta. Opit tämän kaiken vai­vat­tomasti tämän verkkokurssin avul­la, jot­ta luon­nol­lisem­paan kos­meti­ikkaan siir­tymi­nen olisi sin­ulle mah­dol­lisim­man yksinker­taista.  Hel­li ihoasi-verkkokurssi tulee aut­ta­maan sin­ua saavut­ta­maan tämän tavoitteen.

 

Kenelle kurssi sopii parhaiten?

 

Verkkokurssi on suun­nitel­tu eri­tyis­es­ti sin­ulle, jos

 • olet joskus harkin­nut ostavasi luonnonkosmetiikkaa
 • et ole löytänyt luotet­tavaa ja vas­tu­ullista luon­nonkos­meti­ikan myyjää
 • olet lukenut luon­nonkos­meti­ikas­ta joitakin kiin­nos­tavia tuloksia
 • et ole vielä onnis­tunut tai ehtinyt pere­htymään luon­nonkos­meti­ikkaan tarpeeksi
 • olet oppin­ut ihon­hoitoru­ti­in­isi ken­ties jo vuosikym­meniä sitten
 • ham­straat uusimpia ihon­hoitovinkke­jä lähin­nä iltapäiväle­htien mak­se­tu­ista mainoksista
 • sin­ua kiin­nos­taa ekol­o­gisem­mat vai­h­toe­hdot ihon­hoi­dos­sa ja pesuaineissa
 • et oikein osaa perustel­la itselle­si mik­si käytät jotakin tiet­tyä tuotetta
 • et tiedä miten mitäkin tuotet­ta pitäisi oikeaop­pis­es­ti käyttää

 

Luon­nonkos­meti­ik­ka on useim­miten täyn­nä hoitavia aine­sosia ja vähem­män täyteainei­ta, joten tuot­tei­den hin­ta-laa­tusuhde on parem­pi! Sin­un täy­tyy vain oppia tarkastele­maan asioi­ta eri näkökulmista.

 

Jos siis haluat

 • vali­ta iholle­si oikeasti laadukkaat tuot­teet ilman täyteaineita
 • oppia rav­it­se­maan ja kos­teut­ta­maan ihoasi riittävästi
 • oppia tarkastele­maan kos­meti­ikkaa eri näkökul­mista ilman turhaa vas­takkainaset­telua syn­teet­tisen ja luon­nol­lisen kos­meti­ikan välillä

… tämän verkkokurssi on sin­ulle oikea paikka.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Helli ihoasi — ympäristöä unohtamatta”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Otsikko

Go to Top