Jonkin aikaa sit­ten akti­ivi­hi­ilen käyt­tämi­nen ham­paiden valka­is­us­sa tuli varsi­nainen hit­ti, sil­lä se on help­po ja nopea keino pois­taa pin­nal­lisia vär­jäy­tymiä ham­paista. Tätä mus­taa akti­ivi­hi­iltä myy­däänkin tänä päivänä jauheena, ham­mas­tah­nana sekä jopa hammaslankana!

Hiil­i­ham­mas­tah­na on siis luon­non­mukainen valkai­se­va ham­mas­tah­na. Omista miel­tymyk­sistäsi riip­puen voit yleen­sä vali­ta joko flu­o­ril­lista tai flu­o­ri­ton­ta versiota.

Akti­ivi­hi­ilen teho perus­tuu siihen, että se imee pin­nal­liset vär­jäy­tymät pois ham­paista. Tämä on eri­no­mainen luon­nolli­nen tapa valka­ista ham­pai­ta, sil­lä ylimääräisiä kemikaale­ja ei käytetä lainkaan.

Akti­ivi­hi­ili valmis­te­taan useim­miten puus­ta tai kookospähk­inän kuores­ta, joten se on täysin luonnontuote.

Mus­taa ham­mas­tah­naa tai jauhet­ta käytet­täessä on kuitenkin hyvä muis­taa, että akti­ivi­hi­ilen liialli­nen käyt­tö voi tehdä kiiltävästä ham­paan kiil­teestä ajan myötä mat­tap­in­taisen. Hiil­i­ham­mas­tah­naa käyt­täessä kan­nat­taa siis pitää sään­tönä esimerkik­si sitä, että käyt­tää sil­loin täl­löin tuu­bin ker­ral­laan. Aina paras keino pitää ham­paat valkoisi­na on vält­tää vär­jääviä ruo­ka- ja juo­ma-ainei­ta, kuten kahvia, tupakoin­tia, punavi­iniä ja lakritsia.

 

  • Miten jauhe­maista akti­ivi­hi­iltä käytetään hampaidenvalkaisussa?

 

  1. Pese ham­paat ihan taval­lis­es­ti hammastahnalla
  2. Kastele ham­mashar­ja ja paina varovasti har­jaa jauheeseen
  3. Halutes­sasi voit lait­taa vielä hie­man ham­mas­tah­naa mukaan
  4. Har­jaa ham­paasi nor­maali­in tapaan
  5. Huuhtele koko suu huolellisesti

Valkai­se­vaa hiil­i­ham­mas­tah­naa voi käyt­tää aivan kuten tavanomais­takin ham­mas­tah­naa, eikä sitä käyt­täessä tarvitse pestä ham­pai­ta kah­teen kertaan.