Moi!

Iha­naa, että olet saa­pu­nut Ekokuu.fi verkkokauppaan.

Olem­me täy­sin suo­ma­lai­nen verk­ko­kaup­pa, jos­ta saat par­haat ja toi­mi­vak­si tes­ta­tut luon­non­kos­me­tii­kan pesuai­neet, ihon­hoi­don tuot­teet sekä eko­lo­gi­sia kodin tar­vik­kei­ta. Suu­rin osa vali­koi­mas­sa ole­vis­ta tuo­te­sar­jois­ta on koti­mais­ten yrit­tä­jien käsialaa.

Verk­ko­kau­pas­ta löy­dät täl­lä het­kel­lä jo lähes 200 eri tuo­tet­ta ja uudis­tam­me vali­koi­maa asiak­kai­den toi­vei­ta her­käs­ti kuunnellen.

Olet­ko jo luon­non­kos­me­tii­kan van­nou­tu­nut käyt­tä­jä, vai etsit­kö vas­ta tie­toa parem­man oman­tun­non arkeen? Lue luon­non­kos­me­tii­kas­ta lisää tääl­tä.

HUOM. Osal­lis­tut­han myös arvon­taan, jon­ka löy­dät täs­tä linkistä.