Ihanaa, että olet saa­punut Ekokuu.fi verkkokauppaan.

Olemme täysin suo­ma­lainen verkkokaup­pa, jos­ta saat parhaat ja toimi­vak­si tes­tatut luon­nonkos­meti­ikan pesuaineet, ihon­hoidon tuot­teet sekä ekol­o­gisia kodin tarvikkei­ta. Suurin osa valikoimas­sa ole­vista tuote­sar­joista on koti­mais­ten yrit­täjien käsialaa.

Oletko jo luon­nonkos­meti­ikan van­noutunut käyt­täjä, vai etsitkö vas­ta tietoa parem­man oman­tun­non arkeen? Lue luon­nonkos­meti­ikas­ta lisää täältä.

 

 

Kat­so suosi­tu­im­mat tuotteet