Sisäl­tää­kö sinun ruo­ka­va­lio­si päh­ki­nöi­tä ja/​tai sie­me­niä? Jos ei sisäl­lä, niin nyt on aika teh­dä ruo­ka­va­lioon muu­tos, sill­lä päh­ki­nöis­sä ja sie­me­nis­sä on pal­jon hyviä ras­vo­ja, pro­teii­ne­ja, kui­tu­ja sekä vita­mii­ne­ja ja kiven­näi­sai­nei­ta, joi­ta keho­si kipeäs­ti tar­vit­see. Ennen käyt­töä ne on kui­ten­kin syy­tä akti­voi­da liot­ta­mal­la, sil­lä näin ne tule­vat hel­pom­min sula­vaan muo­toon, jol­loin ravin­toai­neil­la on mah­dol­li­suus imey­tyä.

Ei hätää, jos päh­ki­nöi­den ja sie­me­nien käyt­tö on sinul­le uusi jut­tu, etkä oikein tie­dä miten nii­tä käyt­täi­sit – täs­sä sinul­le 10 vink­kiä, miten saat hel­pos­ti lisät­tyä nii­tä ruo­ka­va­lioo­si:

Kym­me­nen vink­kiä kuin­ka lisä­tä päh­ki­nöi­tä ruo­ka­va­lioon

Napos­te­le esim. man­te­lei­ta tai kur­pit­san­sie­me­niä väli­pa­lak­si; saat niis­tä her­kul­li­sen rapei­ta liot­ta­mal­la nii­tä run­saas­sa vedes­sä yön yli ja sen jäl­keen kui­vat­ta­mal­la ne (näin voi akti­voi­da myös muut päh­ki­nät ja sie­me­net).

Jos et omis­ta kui­vu­ria, voi kui­va­tuk­ses­sa voi käyt­tää apu­na esim. sau­nan jäl­ki­läm­pöä tai lat­tia­läm­mi­tys­tä.

Lisää lio­tet­tu­ja päh­ki­nöi­tä ja sie­me­niä smoot­hien sekaan; tähän tar­koi­tuk­seen voit käyt­tää mitä tahan­sa päh­ki­nöi­tä ja sie­me­niä.

Lisää sak­san­päh­ki­nöi­tä ja esim. kur­pit­san- tai aurin­gon­ku­kan­sie­me­niä salaat­tiin.

Tee päh­ki­nöis­tä ja sie­me­nis­tä ter­veel­li­siä kas­vi­mai­to­ja sekoit­ta­mal­la esim. man­te­lei­ta tai see­sa­min­sie­me­niä veden kans­sa teho­se­koit­ti­mes­sa ja sii­vi­löi­mäl­lä näin syn­ty­nyt ’mai­to’ har­so­kan­kaal­la tai tiheäl­lä sii­vi­läl­lä.

Hyö­dyn­nä kas­vi­mai­to­jen val­mis­tuk­ses­sa syn­ty­nyt päh­ki­nä-/sie­men­mas­sa val­mis­ta­mal­la sii­tä gra­no­laa; netis­tä löy­tyy ohjei­ta gra­no­lan val­mis­tuk­seen.

Val­mis­ta päh­ki­nöis­tä ja sie­me­nis­tä teho­se­koit­ti­mel­la her­kul­li­sia levit­tei­tä; esim. kuo­ri­tut ham­pun­sie­me­net ja man­te­lit ovat tähän tar­koi­tuk­seen lois­ta­via.

Käy­tä lei­von­nas­sa veh­nä­jau­ho­jen sijas­ta esim. man­te­li­jau­ho­ja.
Cas­hew­päh­ki­nä on kor­vaa­ma­ton raa­ka­lei­von­nas­sa; val­mis­ta sii­tä teho­se­koit­ti­mel­la her­kul­li­sia täyt­tei­tä raa­ka­kak­kui­hin.

Cas­hew­päh­ki­näs­tä saat val­mis­tet­tua myös vat­saa hel­li­vää pro­bioot­ti­ju­gurt­tia hapat­ta­mal­la cas­hew­päh­ki­nöis­tä val­mis­tet­tua mai­toa (johon lisät­ty mai­to­hap­po­bak­tee­rei­ta) huo­neen­läm­mös­sä läm­pö­ti­las­ta riip­puen 1–2 vuo­ro­kaut­ta. Nau­ti luon­non­ju­gur­tin tapaan esim. aamiai­sek­si mar­jo­jen kans­sa.

Val­mis­ta sie­me­nis­tä her­kul­lis­ta ja ter­veel­lis­tä sie­men­lei­pää/-näk­kä­riä.